Ръчна цикла за дърво – какво е това?

Какво е това ръчна цикла за дърво?

Ръчна дървена циклаРъчните цикли са инструменти, които се използват за снемане на много тънки стружки от дървени материали. Чрез обработване повърхностите се заглаждат и фино се зачистват. Ръчната цикла се използва почистване на ъгли на паркети и дюшемета особено в трудно достъпни места, които не могат да бъдат обработени машинно чрез шлайф машини. Ръчната цикла за дърво се използва и за отстраняване на стари бои от дървени конструкции, мебели и предмети.

Какво представлява ръчната цикла за дърво

Ръчна метална циклаРъчната цикла е стоманена пластина с правоъгълна форма, заточена по специален начин. Размерите й са. дължина от 150 до 200mm, широчина от 50 до 60mm и дебелина от 0,8 до 1,5mm. Дръжката на ръчната цикла е изработена от твърдо дърво.Работната пластина се нарича резец, изработена е от твърда стомана. Резецът се захваща в процепа на циклата и се затягат чрез два винта. При честа употреба резецът на циклата трябва да се заточва.

Заточването е важно

Работа с циклаРъчната цикла се заточва, като дългият кант на пластината се изглажда и подравнява, така чеда бъде перпендикулярен към страничните повърхности на пластината. За целта той се плъзга по дължина по повърхността на шлайфаш, брус, като равнината на пластината трябва да бъде перпендикулярна на шлайфащата повърхност. Резецът се изработва след подравняване на канта със стоманена пръчка с гладка повърхност. Пръчката се поставя върху ръба под наклон и със силен натиск се плъзга но него. Върху канта се образува много тънък резец.

Работа с ръчни цикли

Ръчно циклене на паркетПри работа ръчната цикла се придържа с двете ръце встрани, като палците са зад циклата, а останалите пръсти – пред нея. Циклата е наклонена напред под ъгъл 60-70° и се придвижва върху повърхността от натиска на палците. За удобство тя се поставя в прорез на дървена ръкохватка. Цикли се само по направление на дървесните влакна. При неправилна текстура на дървесината направлението на циклата се променя и се намалява работният ход. Машина за цикленеРаботата в напречно направление на дървесните влакна е затруднена и трябва да се изпълнява по-рядко и с по малък натиск.

Алтернативно решение на ръчната цикла днес са различни модели електрически или акумулаторни шлайфове. Особено подходящ заместител са мултишлайфовете, делташлайфовете, а в някои случай ръчната цикла може да бъде заместена и от виброшлайф или екцентършлайф. 

Knipex - 1000 модела на складWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG