Брадва – как да я използваме и поддържаме

Няколко съвета за правилното използване и поддържане на класическата брадва

В домакинството, особено в селата, класическата брадва е един от най-употребяваните инструменти. Освен за грубо обработване на дървесината станадртната брадва се използва като чук, ако се забива кол, като клин, ако се сваля врата от пантите, като сатър, ако се разфасова месо и т. н. За да ни служи дабре и обикновената брадва заслужава подобоващи грижи.

дръводелска брадваНай-универсална е леката-дърводелска брадва, тежаща 450-500 г. Малката туристиче ска брадвичка намира приложение в градското жилище, тъй като е по-лека. Използването й се затруднява от това, че задният край е заварен към острието. Кованата брадвичка също е подходяща за работа в жилищни условия, както и по време на екскурзии. Разнообразието от брадви на пазара е изключително голямо. В зависимост от видовете дейности и приложения е необходимо да се направи правилния избор. Брадвите за цепене на дърва са различни от брадвите за кастрене на клони или от универсалните дърводелски брадви.

Отсичане на дървета

Тежката брадва (около 2 кг) се използва основно за отсичане на дървета и за цепене на дърва за горене. Преди отсичането задължително се окастрят клоните, разположени в долната част на короната. Приблизително на равнището на втората третина от. височината, по- близо до върха, се завързва въже и се обтяга здраво в посоката, в която ще пада дървото (за поддържане на опъна може да се използва стъблото на съседно дърво). От същата страна се засича с брадвата, а от противоположната се прави разрез с трион. При изкореняване на дърво въжето се завързва по същия начин, а почвата около ствола се разкопава, за да се отсекат корените с брадвата. Въжето .се обтяга, докато дървото падне. Малките дръвчета и храстите, както и дървата за горене, трябва винаги да се отсичат косо. Клони на отсеченото дърво се окастрят по посока от корена към върха.

Напречно насичане на трупи

Брадвата се използва и за напречно насичане на пръти, трупи, греди. В такива случаи те се поставят върху здрава дървена опора (масивна греда или пън) така, че мястото на разсичането да попадне точно под нея. Влакната на дървесината отначало се засичат по предварително отбелязаното място с няколко отвесни удара. След това – косо под ъгъл около 45°. По този начин равномерно от всички страни на заготовката се редуват отвесни и наклонени удари.

Разчертаването до необходимото сечение започва от челото на по-тесния край на заготовката. При разчертаване на греда най-напред върху челната повърхност се прекарват два взаимноперпендикулярни диаметъра. След това на еднакво разстояние от центъра се нанасят белези по необходимите размери. В единия край на направената черта се забива гвоздей, за него се завързва натъркан с тебешир канап, който се опъва по дължината на гредата и се закрепва на мястото на съответния знак. Канапът се обтяга и се отпуска, в резултат на което се получава тебеширена черта върху повърхността на гредата.

Гредата се дяла с брадва по посока от върха към долния край. За да не се цепи дървесината по-надълбоко, върху частта, която се дяла, се правят няколко резки на разстояние през 30-40 см. Неравностите на ръбовете на дългите дъски се заграждат по-удобно, като се започне от долния край. По дължината на ръба също се правят няколко резки и дървесината се отнема постепенно с приближаването на инструмента към противоположния край. Ако дървесината започне да се цепи, сменя се посоката на дялане с брадва.

Грижи здържка на брадваа брадвата

Металната част на всяка брадва трябва да е винаги здраво захваната към дръжката и правилно наточена. Напуканата и счупена дръжка освен неудобство при работа създава опасност за работещия и заоколните.

Здраво закрепена дръжка

Закрепване на дръжката към главата на брадватаВременно решение за укрепване на разхлабената брадва е накисването на дръжката във вода. Смяната на дръжка се извършва, както е показано. Най- добрите дръжки се правят от суха дървесина на бук, клен, бреза или ясен. Работният край на новата дръжка трябва да не е по-малък от ухото (отвора) на брадвата. Старата дръжка се отрязва с трион до металната част. Останалата в ухото част на брадвата се избива, а ръждата по ухото се почиства с газ. За да пасне по-добре към отвора, новата дръжка се заглажда с ренде и се изпилява с едрозъба пила (рашпила), а върхът й се разрязва по средата с трион на дълбочина 20-30 мм за поставянe на клин. При набиването на дървената част понякога върху нея се образуват ситни стружки, които се отстраняват с рашпила.

За да не се разцепи дръжката при набиването й в отвора на металната част, краят, по който се удря, малко се срязва. Изработва се клин (за препоръчване е дървото на клина да е по-меко от това, от което е направена дръжката), чиято дължина трябва да бъде приблизително равна на половината от. дължината на ухото. След като се набива клинът, стърчащата част на дръжката на нашата брадва се отрязва с трион до равнището на ухото. Ако е направен от недостатъчно суха дървесина, клинът ще съсъхне, ще се разхлаби и ще изпадне. За да се задържи здраво в дръжката, най-добре е да се набие обвит в метална мрежа. За по-голяма здравина напряко на поставения дървен клин понякога се забиват още един или два метални клина.

При цепене на дърва частта на дръжката, която се намира близо до металната част на брадвата, бързо става негодна, тъй като дървесината й се разтрошава. Ето за що за предпочитане е на това място да се закове с къси гвоздеи обшивка от дебела ламарина.

Острата брадва

Острата брадваВсяка брадва се точи най-добре на кръгло мокро точило, като с едната ръка се държи за тъпия край, а с другата – за средата на дръжката. Точилото трябва да се върти в посока към острието. Ако острието е много нащърбено, преди точенето се изравнява с пила, след което се заглажда върху точилен камък (брус), за да се премахнат образуваните „мустаци“. брадва се точи най-добре на кръгло мокро точилоЗа целта инструментът се хваща с двете ръце за тъпата част и острието се прекарва по точилния камък напред-назад, като последователно се обръща на едната и на другата страна . Точилният камък трябва постоянно да  се мокри с вода. След заточването металната част на брадвата се заглажда окончателно на по-ситноточило, което се смазва с машинно масло. С кръгови движения без натиск се обработва отначало едната , после другата страна на острието.

Обикновено при домашни условия вашата брадва трябва да се заточва на точилен камък и след това се заглажда. Не се допуска използването на електрическо точило (т. нар. шмиргел). Тъй като настъпва отвръщане на метала и при работа острието ще се затъпи бързо.

 

Wera-бутикови инструментиРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG