Бормашина – безопасна работа

Как да използваме безопасно и правилно ръчната електрическа бормашина

Всеки добър стопанин трябва да притежава комплект електроинструменти и особено бормашина, която е се използва най-често от всички електроинструемнти. Но за да ви служи дълго време и главно – да работи безопасно, тя трябва да бъде експлоатирана правилно. Как – това ще ви разкажем сега.Как да използваме безопасно и правилно ръчната електрическа бормашина

Стъпка 1 – проверете напрежението

Преди да започнете работа с бормашина, прегледайте инструкцията към нея и се убедете, че напрежението, посочено в нея, отговаря на напрежението на мрежата.

Стъпка 2 – разгледайте електрическата бормашина преди началото на работата

Внимателно разгледайте бормашината, щепсела и кабела и се убедете, че липсват повреди.

Стъпка 3 – включете правилно кабела

Включване към мрежата на предварително присъединения кабел е възможно единствено при изключена бормашина.

Стъпка 4 – включете електрическата бормашина в правилния момент

Бормашината трябва да бъде включена преди непосредствения ѝ контакт с работния материал.

Стъпка 5 – пазете се от токов удар

При работа с бормашина се пазете от токов удар. Внимавайте тялото ви да не докосва заземени предмети – отоплителни радиатори, метални тръби, хладилници, плоскости и т.н. Не стъпвайте във вода, когато пробивате.

Стъпки 6 – дръжте бормашината далеч от вода

Винаги предпазвайте бормашината от дъжд и влага. В никакъв случай и по никакъв повод не я потапяйте във вода.

Стъпка 7 – следете  температурата

Преди да включите бормашината, изчакайте температурата ѝ да се изравни с тази на околната среда. Това се прави, защото при големи температурни колебания върху токопроводните части на бормашината е възможно образуване на кондензат.

Стъпка 8 – спазвайте инструкцията за безопасна работа с бормашина

1006VSR_DrillingSteelPlate-HR._V378381495_Инструментите, приборите и препоръчаните принадлежности за работа с бормашина могат да бъдат използвани само по предназначение и съгласно инструкцията.

Стъпка 9 – фиксирайте изделието

Преди да започнете работа с бормашина се убедете, че заготовката е напълно неподвижна. Най-добре е да използвате специално менгеме или захващащи приспособления за надеждно закрепване на заготовката.

Стъпка 10 – свалете бижутата

Колкото и да е странно, за работа с инструмент като бормашина се изисква подходящо облекло. Не обличайте широки дрехи и не слагайте бижута, защото подвижните части на бормашината могат да ги захванат. Дългите коси трябва задължително да са защитени с мрежичка или кърпа. На ръцете ви трябва да има защитни ръкавици, а на краката – нехлъзгащи се обувки.

Стъпка 11 – използвайте респиратор при работа с бормашина

Задължително носете защитни очилаЗадължително носете защитни очила, а при нужда и респиратор, когато работата е свързана с отчупване на парчета, образуване на стружки и прах или когато е разположена над главата ви.

Стъпка 12 – не пренебрегвайте тапите за уши

Ако работата ви е свързана със силен шум, пазете слуха си и използвайте специални звукозащитни наушници.

Стъпка 13 – огледайте пода

Задължително обърнете внимание на надеждното и устойчиво разполагане на настилката на подове и стълби.

Стъпка 14 – при работа на открито не използвайте нищо излишно

Ако работите с бормашината на открито, използвайте само определените прибори и специални, предназначени за работа на открито, удължени кабели.

Стъпка 15 – следете за безопасната работа

Запомнете: бормашината не трябва в никакъв случай да се използва във взривоопасна обстановка.

Стъпка 16 – следете здравето си

Реакцията ви може значително да се влоши при употреба на наркотици, алкохол, а също при висока температура, умора и по време на боледуване. В изброените случаи използването на каквито и да било електрически инструменти е категорично противопоказно.

Стъпка 17 – съхранявайте правилно вашата бормашина

Съхранявайте бормашината изключително на недостъпни за деца места.

Стъпка 18 – в паузите изключвайте електрическата бормашина

При паузи в работата, престой, смяна на принадлежности, извършване на настройки и при техническа профилактика бормашината задължително се изключва от захранващата мрежа.

Стъпка 19 – следете мотора

Внимавайте да не спирате мотора на  бормашината, докато тя е натоварена.

Стъпка 20 – внимавайте с бутоните

Извършвайте всички манипулации с бормашина много внимателно, за да не допуснете случайното ѝ включване.

Стъпка 21 – не оставяйте ключа в патронника на електрическата бормашина

След поставянето на свредлото задължително извадете ключа от патронника.

Стъпка 22 – използвайте допълнителната ръкохватка на електрическата бормашина

Страничната ръкохватка не е за украса, тя трябва да е монтирана винаги, ако ви пречи може да я завъртите. Използването на страничната ръкохватка ви предпазва от силен обратен удар, предизвикан от внезапно блокиране на свредлото. Това се случва при пробиване на тънки ламарини или при заклинване в отвора.

Правилата за използване на бормашини са действително много. Но бъдете уверени, че ако ги спазвате, не ви заплашват нито травми, нито нещастни случаи.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG