Стандартизирани резби – метрична и инчова резба

Най-често използваните стандартизирани резби – метрична резба и инчова резба

Най-широко се използват две основни системи стандартизирани резби – метрична резба и инчова резба. Адаптер за диамантенa боркоронa 1/2" 20 UNF, G 1/2", 2608598126, BOSCHСледователно, има и 2 групи стандарти: метрични и инчови. Но, за разлика от много други стандарти, можем да видим използване на инчова резба в страни, възприели метрична система и обратно. Ако се върнем към дисковите триони, там можем да намерим пример за използване на инчова резба по стандарт UNF в системата за закрепване на дискови триони, произвеждани от европейски фирми. Поради тази причина и европейските, и американските производители предлагат резбонарезни инструменти както за метрична, така и за инчова резба.

Стандартите определят няколко стойности на стъпката на резбата при еднаква стойност на нейния диаметър. Различаваме резби с едра и ситна стъпка.

Резби с едра стъпка трябва да използваме тогава, когато вътрешна резба се нарязва в материал с невисока якост (например, в леки сплави).

Резба със ситна стъпка позволява прилагане на големи натоварвания, но и предявява големи изисквания към якостта на материала на резбовите детайли. В метричния стандарт ISO едрата стъпка е определена като „нормална“. Ситната стъпка в страните, възприели метрична измервателна система, макар и посочена в много стандарти, се прилага рядко. В страните с инчова система се използват широко резбите както със ситна, така и с едра стъпка.

По-долу са посочени най-използваните стандарти. За тях ще бъдат посочени размерни редици за външни диаметри до 25 мм.

Метрична резба

Метричната резба има триъгълен профил с ъгъл 60° и плоско срязани върхове. Диаметърът и стъпката на резбата са изразени в милиметри. Съществуват няколко стандарта за метрична резба. Все пак, и в Европа, и в САЩ най-често се използва метрична резба по стандарт ISO. Метричната резба се обозначава с буква „М“. След буквеното означение следва стойността на външния диаметър на резбата. А след символа „х“, обозначение на стъпката на резбата (например, М12 х 1,25).

Метрична резба с нормална стъпка обикновено се отбелязва с буква „М“, след която следва стойността на външния диаметър на резбата, но стъпката не се посочва (например М4, М6, М12). По правило, под резба ISO се подразбира именно резба с нормална (едра) стъпка.

Размерна редица на метрична резба с нормална стъпка:

1 х 0,25; 1,2 х 0,25; 1,4 х 0,3; 1,7 х 0,35; 2 х 0,4; 2,3 х 04; 2,6 х 0,45; 3 х 0,5; 3,5 х 0,6; 4 х 0,7; 4,5 х 0,75; 5 х 0,8; 5,5 х 0,9; 6 х 1; 7 х 1; 8 х 1,25; 9 х 1,25; 10 х 1,5; 11 х 1,5; 12 х 1,75; 14 х 2; 16 х 2; 18 х 2,5; 20 х 2,5; 22 х 2,5; 24 х 3.

Метрична резба със ситна стъпка се отбелязва също с буква „М“, но в обозначението на номиналния размер на резбата винаги се включва размера на стъпката в мм (например, М12 х 1,25). Извън Русия тя понякога (например, в заглавията на таблиците) може да бъде обозначена с букви „MF“ (от „Fine“ – „Ситен“). Метрична резба със ситна стъпка се прилага само в специални случаи, когато нормалната резба по стандарт ISO по някакви причини не удовлетворява създателте на един или друг възел или агрегат. Посочената по-долу размерна редица е взета от няколко стандарта и отразява номенклатурата на резбонарезните инструменти за нестандартни резби, предлагана на европейския пазар.

Размерна редица на метрична резба със ситна стъпка:

Инструментите за нарязване на резби3 х 0,35; 4 х 0,35; 4 х 0,5, 5 х 0,5; 6; 7 х 0,75; 8 х 0,5; 8 х 0,75; 8 х 1; 9х 1; 10 х 0 5; 10 х 0,75; 10 х 1; 10 х 1,25; 11 х 1; 12 х 0,75; 12 х 1; 12 х 1,25; 12 х 1,5; 13 х 1; 13 х 1,5; 14 х 0,75; 14 х 1; 14 х 1,25; 14 х 1,5; 15 х 1; 15 х 1,5; 16 х 1; 16 х 1,5; 18 х 1; 18 х 1,5; 18 х 2; 20 х 1; 20 х 1,5; 20 х 2; 22 х 1; 22 х 1,5; 22 х 2; 24 х 1; 24 х 1,5; 24 х 2; 25 х 1,5.

Инструментите за нарязване на резби със ситна стъпка се предлагат от не много фирми, специализирани в производството на резбонарезни инструменти. В нашия магазин ще намерите основно инструменти за нарязване на резби в метричната система.

Инчова резба

Нейните параметри и изискванията към нея са определени в стандарти „UNF (Unified Fine – резба със ситна стъпка) и UNC (Unified Coarse – резба с едра стъпка), приета съвместно от САЩ, Великобритания и Канада през 1948 година. Съответстващата на тези стандарти резба, както и метричната, има триъгълен плоско срязан профил с ъгъл 60°. Обозначението на резбата започва с диаметъра на резбата в части от инча (1 инч („) = 25,4 мм), след което след тире се посочва стъпката на резбата като брой навивки за един инч, след което след празен интервал се посочва наименованието на стандарта. Пример за обозначение на инчова резба: 5/8″-18 UNF (външен диаметър 5/8“ = 15,875 мм, 18 навивки на инч = стъпка 1,41 мм, стандарт UNF).

Разновидности инчови резби

Витвортовата (Уитвортова) резба Използват се също така няколко разновидности на инчова резба със закръглен ъгъл на профила. Витвортовата резба (или Уитвортова, въпрос на транскрипция) е сравнително стар, но още използван стандарт от британски произход (обозначава се с „Ww“ или „B.S.W.“ за нормална резба и B.S.F. за ситна резба). UNRF резбаИма също и няколко стандарта за резба със закръглени ъгли на профила за детайли, способни да понасят високи натоварвания (стандарт UNJ за авиацията и общото машиностроителните UNRF и UNRC съответно за ситна и едра резба). Закръгленият профил не създава концентратори на напрежение и якостта на крепежните детайли е по-висока. Тези стандарти се използват най-често в САЩ.

Буквата „U“ много често се пропуска в наименованията на стандартите за инчова резба и тогава международните стандарти се обозначават със съчетанията: NF, NC, NJ, NRC, NRF. Също така можете да срещнете тръбна резба по стандарт NPT.

Ако не взимаме предвид стъпката на резбата, то размерните редици на инчовата резба са по-компактни, като в диапазона 1/4″ – 1″ (6 – 25 мм) имаме 10 размера резби срещу 12 размера метрична резба в същия диапазон. Тъй като в страните с инчова измервателна система доста често се използват и двата вида резба (ситна и едра). Номенклатурата на реално използваните инчови резби е по-широка, отколкото при метричните.

Размерна редица по стандарти Ww (B.S.W) и UNC: 1/8″-40, 5/32″-32, 3/16″-24, 7/32″-24, 1/4″-20, 5/1б“-18, 3/8″-16, 7/16″-14, 1/2″-13, 9/16″-12, 5/8″-11, 3/4″- 10, 7/8″-9, 1″-8.

Размерна редица по стандарти B.S.F и UNF: 1/4″-28, 5/1б“-24, 3/8″-24, 7/16″-20, 1/2″-20, 9/16″-18, 5/8″-18, 3/4″-16, 7/8″-14, 1″-12.

Knipex - 1000 модела на складWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG