Скелета, платформи и люлки в строителството

Скелета платформи, люлки и други помощни съоръжения при направа на мазилки и изолации

За направа на мазилки, облицовки и др. се използват временни конструкции, наречени скелета. Всяко скеле имат работни подове (платформи) през 2m във височина, върху които могат да се поставят строителни материали и да се работи удобно. Представлява временна сглобяема конструкция, състояща се от стоманени или дървени елементи, свързани помежду си. Укрепва се към обработваната фасада или е самоносещо.

За изпълнение на вътрешни мазилки се използват подвижни и бързосглобяващи се скелета, направени от подпорни елементи (стойки) и работни подове.Скелета Peri Употребяваните в миналото дървени магарета, се замениха с инвентарни метални стойки Тези скелета имат многократна употреба и са твърде удобни за работа. Изработват се от стоманени тръби с различен диаметър. По-широката тръба завършва в основата си с уширена стъпка, а тръбата с по-малък диаметър завършва с вилка. Върху вилките лягат напречните елементи, носещи работната платформа. Различните височини се фиксират с болтове, които влизат в направените през 106cm отвори и в двете тръби. Това дава възможност работният под да се вдига и сваля в зависимост от височината на помещението.

 

Инвентарна работна площадка-скеле

Изработва се от стоманени профили и тръби, а работният под е от дъски. Краката (стойките) й са телескопични – направени са от две потъващи една в друга тръби, така че платформата да заема височини от 100до 180 ст. Размерите на масичката са 180/70cm. И при този вид скеле парапетите са задължителни.

За външни мазилки се използват различни метални инвентарни скелета. Те могат да бъдат неподвижни, подвижни и висящи. В строителството се прилагат и самоповдигащи се платформи, изработени от различни фирми.

Тръбни скелетаОт неподвижните скелета най-голямо приложение намират обикновеното тръбно, фасадното решетъчно и универсалното тръбно скеле. Всичките се изграждат от едни и същи елементи- вертикални стойки, надлъжни части, напречници, диагонали, работни попове и парапети, но при различните видове скелета тези части се и ри вят от различни материали. Начините за закрепване на отделните елементи един към друг също са различни.

Обикновено тръбно скеле

Носещите му елементи са направени от черни газови тръби, а диагоналите от бетонна стомана. Напречните и надлъжните елементи се свързват с вертикалните стойки посредством тръби, заварени за тях. Работните подове на тези скелета са направени от талпи или от инвентарни дървени платна. Те лягат върху напречниците. Към сградата всички скелета се закрепва при отворите на фасадата с помощта на тръбни елементи.

Фасадно решетъчно скеле

То представлява разновидност на обикновеното тръбно скеле. При него черните газови тръби са заменени с бетонна стомана. Връзката между отделните елементи се осъществява чрез куки. То постепенно излиза от употреба, защото по-трудно се стабилизира и е за ограничени височини.Модулни фасадни скелета

Универсални тръбни скелета

Всички негови елементи са направени от безшевни стоманени тръби с диаметър 48,3mm. От същите тръби са направени парапетите и стълбите за изкачване на работещите до работните площадки. Вертикалните стойки стъпват върху стоманени стъпки. За надлъжни, напречни, хоризонтални и вертикални
съчетания се употребяват специални болтови връзки. Това дав
а възможност този вид скеле да се използва при изграждането на всички видове конструкции и съоръжения, което го прави универсално. Изгражда се на височини 60m. От 20m нагоре се изисква специален проект от инженер-конструктор, както и контрол.

Висящи тръбни скелета. Използват се широко при измазване на фасади и извършване на ремонтни работи. Монтираните скелета се проверяват на натоварване, което трябва да отговаря на два пъти изчислителното. За монтажа на класическото тръбно скеле са ви необходими само някои основни инструменти като нивелир, тресчотка с камък и кофражен чук. Майсторите носят своите инструменти в чанти за колан (паласки).

Монтажни елементи на универсално тръбно скеле от среден тип:Работна площадка - люлка

  • вертикални стойки
  • напречници
  • надлъжни елементи
  • укрепители към отворите
  • допълнителни уплътнители
  • подови платна
  • диагонали
  • стъпки

Многоместна работна люлка

От висящите скелета най-икономична и удобна за монтаж и демонтаж е многоместната люлка. Тя се окачва на стоманени въжета, закотвени на метални конзоли, конто се закрепват за покрива на сградата. Люлката се вдига и спуска с лебедки, командвани от самите работници в нея. Производителите гарантират тяхната здравина и товароподемност.Рамково скеле

Рамково скеле

При този тип скеле носещите и укрепващите компоненти са направени от рамки. За допълнителна подпора се поставят и тръби в областта на възлите. Към фасадата се закотвя с помощта на тръби, съединителен болтов възел и анкерни болтове. Подовите настилки са изработени от студено пресовани платна. В платната има щанцовани отвори осигуряващи по-ниско тегло, по-голяма устойчивост и намаляващи плъзгането. В такива рамкови скелета се монтират и стълбищни елементи за достъп до отделните нива.

Модулни скелета

Модулни скелетаСистемата за сглобяване на модулното скеле е разработена, така че към него да могат да се свързват и други елементи. Това свързване се осъществява без да вл
изат в употреба болтове или други съединяващи компоненти. В модулната система напречните хоризонтални ригели и стойките представляват отделни компоненти. Главният елемент на такова скеле е колоната представляваща тръба върху която са заварени няколко розетки с отвори през определено разстояние. В розетките с помощта на самозаклинващи се връзки се закрепят надлъжните, напречните и д
иагоналните елементи. Предимствата на модулните скелета са тяхната гъвкавост, позволяваща монтажа им не само около равни прави фасади но и около фасади с произволна форма. Могат да се монтират и около машини и съоръжения, както и в тесни пространства с неправилна форма.

Мобилни скелета

Мобилни скелетаПредставлява мобилна платформа, изградена от тръбно-рамкова конструкция.

Мобилно скеле

Елементите могат да бъдат от поцинкована стомана или от алуминий. Мобилното скеле служи за краткосрочни ремонтни дейности – вътрешни и външни, при обекти с не толкова голяма площ. Предназначено е за употреба при домашни ремонти и при професионални строежи. Сред големите плюсове на мобилните скелета се нареждат лекотата и улеснената подвижност.

Основния модул осигурява достъп до 2 метра височина, а всяка надстройка прибавя още 2 метра. Максималната височина на мобилни скелета е около 12m. Мобилното скеле осигурява стабилност и удобство при работните дейности. Монтажът и демонтажът му са бързи и лесни. С него можете да извършвате ремонтни и строителни дейности на височина до 12 метра. Мобилното скеле може да се движи върху гладка и равна основа.

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG