Ръкохватки на клещи – ергономия и видове

Ръкохватки на клещи – основни видове, класификация, предимства и приложение. 

ръкохватки на клещиРъкохватки на клещи или иначе казано дръжки на клещи са важна съставна част на инструмента с не по малко значение от главата на клещите, шарнира или режещите ръбове това е зоната, която е в контакт с ръката и тя трябва да има определена конструкция, форма, размери и повърхностна обработка. Работата с клещите трябва да е сигурна и щадяща ръцете на работещия, а именно тук са от голямо значение ръкохватките.

Ръкохватките на клещите са мястото където прилагаме усилието и те трябва да са достатъчно яки и удобни при работа. Якостта на клещите се постига в първоначалната фаза на производството чрез коване или щамповане.

Класификация на ръкохватки на клещи

Ръкохватките на клещите може да класифицираме по следните параметри.

ръкохватки на клещи

  • Форма
  • Повърхност
  • Големина

 

Основни форми ръкохватки на клещи

Различаваме следните основни форми ръкохватки:

  1. Полукръгли
  2. Прави
  3. Разширяващи се

ръкохватки на клещиОпределящо за ергономията на ръкохватките е не само тяхната форма, но и правилно избраното разстояние между краищата им в онези положения, когато се иизисква влагането на максимално усилие.

Полукръглите ръкохватки се използват в повечето разновидности на шарнирно-челюстните инструменти. Това е класическото изпълнение за ръкохватки на клещи.

Прави ръкохватки се използват при инструменти, предназначени за работа с две ръце.

Разширяващи се ръкохватки се използват при някои видове инструменти, изискващи повишено усилие върху рамената.

Видове повърхности за ръкохватки на клещи

ръкохватки на клещиС цел осигуряване на удобство при работа с клещи на ръкохватките се придава обемна и закръглена форма, така че да приляга добре в дланта и да не се врязва в нея при прилагане на по-голямо усилие. Според повърхността може да разделим ръкохватките на следните видове.

 

 

  • Обработени без специално покритие
  • Обработени с антикорозионно покритие
  • Изолирани ръкохватки
  • Изолирани ръкохватки за работи на електрически инсталации

Ръкохватки на клещи без специално покритие

Това че ръкохватките нямат покритие не прави клещите негодни или некачествени. При този вид ръкохватки, повърхността, която приляга към ръката е обработена чрез шлайфане или има фино набраздени канали или награпавяване. Набраздяването повишава сцеплението между ръката и инструмента и намалява опасността от изплъзване. Ръкохватките без специално покритие са черни, стоманата няма допълнителна повърхностна обработка.

Ръкохватки на клещи с антикорозионна обработка

Най-често антикорозионното покритие е поцинковане или галванично хромиране. Обикновено се прилага не само за ръкохватките а за целите клещи. Също така се използва и фосфатиране.

Изолирани ръкохватки на клещи

ръкохватки на клещиС цел увеличаване комфорта при работа или постигане на допълнителни свойства върху ръкохватките се нанася изолация от пластмаса. Различаваме няколко вида пластмасови покрития – еднокомпонентни, двукомпонентни и многокомпонентни.

Еднокомпонентните се нанасят чрез потапяне и най-често са от поливинилхроид или модифициран каучук. Най-често те са с малка дебелина.

ръкохватки на клещиДвукомпонентните изолации на ръкохватките се изпълнява от два различни типа пластмаси с различни функции и предназначение. Основната пластмаса е яка и относително твърда а в зоната на захващане се използва по-мека пластмаса с противоплъзгащи свойства.

Изолирани ръкохватки за клещи за работи на електрически инсталации

Покритието на тези ръкохватки също може да бъде от еднокомпонетна, двукомпонентна или многокомпонентна пластмаса. Всички видове имат обаче едно важно свойство – електроизолация.

Ръкохватки на клещи KNIPEX

ръкохватки на клещи
Ще разгледаме електроизолираните ръкохватки на водещия световен производител KNIPEX.

При Knipex има два типа изолация на ръкохватки, отговарящи на правилата за безопасна работа на съоръжения под напрежение съгласно EN 50110-1.

БДС EN 50110-1 Експлоатация на електрически уредби. Част 1: Общи изисквания. Този европейски стандарт е приложим към всички действия и работни дейности на или в близост до електрически уредби. Това са електрически уредби, работещи при нива на напрежение от, и включително, свръхниско напрежение до, и включително, високо напрежение. Последният термин включва тези нива, посочени като средно и свръхвисоко напрежение.

ръкохватки на клещиДруг стандарт от особено значение при производството на изолирани електротехнически инструменти е БДС EN 60900:2001Ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение.

Стандартът EN 60900 дефинира основни електрически, геометрични и механични характеристики на инструменти за работа под напрежение. Този стандарт определя и начина за тестване на задължителните характеристики и дефинира начина на означаване на тези инструменти.

Червената изолацията, нанесена чрез потапяне и жълточервената изолация на производителя KNIPEX изпълняват всички тези изисквания за безопасни инструменти.

ръкохватки на клещиИнструментите на KNIPEX се изпитват с напрежение 10000 V, за електрическа устойчивост, преди да бъдат пуснати на пазара. Инструментите на KNIPEX, предназначени за работа с електрически инсталации под напрежение са означени със символа VDE, тоест изпитани според изискванията на VDE.

insulated according to DIN VDE 0680/1, usable up to 1000 V AC / 1500 V DC

Изолирани съгласно DIN VDE 0680/1, използваеми до 1000 V AC / 1500 V DC

insulated according to IEC 60900, usable up to 1000 V AC/1500 V DC

Изолирани според IEC 60900, използваеми до 1000 V AC / 1500 V DC
VDE tested, also in compliance with GPSG (Equipment and Product Safety Act) VDE тествани, също в съответствие с ЗБУТ

Всички ръкохватки на електроизолирани инструменти трябва да имат съответното означение, че са подходящи за изпълнение на роботи под напрежение.

Погрешно разбиране относно изолираните клещи

Много често хората се прави грешка, като се обобщава, че всички изолирани инструменти са електробезопасни.

Такова е например и погрешното разбиране, че синьочервената изолация на клещите и инструментите KNIPEX e гарантирано електробезопасна. Не тя не е защото при тази изолация не са взети специалните изисквания на посочените стандарти. Ако такъв инструмент без специално означение бъде използван при работа на електрически съоръжения под напрежение, то е възможно да се получи инцидент или злополука при работата.

ръкохватки на клещи9768145A4kИзбирайте отговорно типовете изолация на ръкохватки на клещи и инструменти в зависимост от спецификата и изискванията към вашата работа.

Производителят KNIPEX предлага широка гама специализирани електроизолирани инструменти за използване в среда с повишена опасност от електрически удар.

<

p style=“text-align: justify;“>ръкохватки на клещиПри закупуване на клещи трябва задължително да обърнем внимание на якостта на закрепване на изолацията към ръкохватките на инструмента. Неустойчивото закрепване на изолацията към ръкохватките свидетелства еднозначно за ниско качество на инструмента.

Гласувай
[всичко: 0 средно: 0]

Post Author: E-Shop-BG