Раздвижни клещи за захващане на различни профили

Раздвижни клещи или раздвижни ключове – универсален инструмент

Модерните раздвижни клещи се ползват с доста голяма популярност. Профили на захващане с клещи гаргиТова е така, поради уникалната им възможност за устойчив захват на разнообразни профили в различен диапозон на форми и размери. Можем да ги използваме като тръбен гаечен ключ или за детайли с нестандартен профил.

Широчината на работните челюсти може да се променя в широки граници. Раздвижните клещи имат в началото част със сравнително малък прорез, а вътрешната – с голям. В основата е разположен още един малък прорез. Чрез него съотношението между рамената на лоста нараства до 1:5 – 1:7. По-малко популярни са правите челюсти с малък прорез.

Раздвижни клещи с проходен шарнир

Това е класическата конструкция на този инструменти. Работният профил на оста е с форма на полуокръжност. При работа оста се премества, здраво зацепена с полукръглите прорези по двата края на шарнира. При широко разтваряне на челюстите разположението на оста може да бъде променено.

Раздвижни клещи 81_01_180

Това е проста и надеждна конструкция, като броят на възможните позиции се изменя от четири (при клещи с малки размери) до шест – седем (при повечето модели).

Шарнирна ос

Клещи гарги

Шарнирната ос е с по-малка якост, тъй като усилието, приложено върху нея, е несимметрично. В повечето случаи оста на шарнира е във вид на болт или винт и шарнирът може да се регулира. Само при прилагане на голямо усилие и натоварване трябва да следим за това, доколко здраво е притегнат шарнира. При избора на такъв тип ключ трябва да предпочетем онези модели, които се доставят с резервни оси.

Проходен шарнир с направляващи канали

Изработва се по-трудно, но може да осигури по-малки луфтове. Освен това е и е с по-висока якост, тъй като натоварването на оста на шарнира е по-малко. Конструкцията се отличава с особено широко максимално разтваряне на челюстите. Гарги knipex 89 05 250Толкова широк захват може да бъде осигурен само от този тип шарнир. Въпреки това най-малко половината модели раздвижни клещи с този тип шарнири имат максимално разтваряне от същия порядък, както моделите с класически правоъгълен или с прост проходен шарнир.

Всяка конструкция на шарнира изисква точно изготвяне на всички нейни части и прецизна закалка на работните повърхности. При използване на некачествени стомани и при неточно спазване на размерите и режима на термична обработка, се понижават рязко както якостта, така и износоустойчивостта на шарнира.

Саморегулиращ се шарнир

Много производители предлагат модели с така наречените саморегулиращи се шарнири, които не изискват променяне на позицията на челюстите при намаляване на разтварянето и имат по-ситна стъпка в сравнение с гореописаните типове шарнири. Конструкцията им е интересна най-вече в технологичен план. Сглобена чрез нитоване. Затова те може да се произвежда по значително по-евтини технологии, отколкото традиционната от ковани заготовки. Дори при това производство, качеството е без особено влошаване.

Причината е в това, че преди сглобяването можем да подложим отделните части на различни видове термична обработка и така с по-прости технологични методи да удовлетворим както изискването за висока твърдост на материала при прорезите, така и за висока конструкционна якост на дръжките и лостовете.

Друг вариант на раздвижни клещи със саморегулиращ се шарнир е показан на долната снимка. Гарги книпексТова е една от най-мощните и надеждните конструкции, която се е доказала при шарнирите, изработени по класическа технология.

 

На какво да обърнем внимание?

При избора на модел трябва да обърнем внимание на точността на изработка на инструмента. В шарнира не трябва да има видими луфтове. Важно значение има остротата и високата твърдост на прорезите на челюстите. Трябва също така да помним, че усилието при фиксиране зависи преди всичко от съотношението между рамената на лостовете от двете страни на шарнира. При еднаква дължина на дръжките, по-мощен захват ще имат онези раздвижни клещи, при които разстоянието от шарнира до работната част на челюстите е по-късо.

Тези раздвижни клещи са едни от най-важните инструменти, използвани при инсталационните работи. Те съчетават достатъчно тънки челюсти. Така позволяват работа на места с ограничен достъп, с голямо усилие при фиксиране на различни по форма изделия.  Към тях се прибягва в критични ситуации, като понесеното натоварването може да достига високи стойности.

Раздвижни клещи KNIPEX

Голямо разнообразие раздвижни клещи ще намерите при световния лидер KNIPEX

Клещи KNIPEX Alligator® (24 модела)

Клещи KNIPEX Cobra® (45 модела)

Клещи инсталационни (27 модела)

Раздвижни клещи тип гаечен ключ(53 модела)

Knipex - 1000 модела на складWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG