Равнораменни ъглови профили – размери и тегла БДС EN 10056-1

Равнораменни ъглови профили от конструкционна стомана размери и тегла според БДС EN 10056.

Равнораменни ъглови профили или още L-профили равнораменни, или винкели – основни размери и тегла ще намерите  в таблицата по-долу.Равнораменни ъглови профили - размери и тегла БДС EN 10056

БДС EN 10056-1:1999 – Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери

Качеството на стоманата за равнораменни ъглови профили е според БДС EN 10025-2:2005 – Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани.

Тегла и размери на равнораменни винкели – тегла и размери.

Равнораменни L-профили – тегла и размери.

Таблица с размери и тегла на равнораменни ъглови профили от конструкционна стомани

Размер b (mm) Качество Дебелина t (mm)
Тегло (kg/m)
БДС ЕN 3 4 5 6 7 8 10 12 15 16
20 S235 JR 0,88  
25 1,12 1,45
30 1,36 1,78
35 1,61 2,09
40 1,84 2,42 2,97
45 2,74 3,38
50 3,06 3,77 4,47
55 4,18
60 4,57 5,42 7,09
65 5,91
70 6,40 7,40 8,37
80 7,34 9,68 11,90
90 8,28 10,89
100 9,26 12,20 15,12 17,83
120 14,71 18,20 21,63
140 21,20
150 33,80
160 29,20
180 43,50

Посочените стойности имат информативен характер. За по-точни данни проверете в посочените стандарти.

www.e-shop-bg.eu

Гласувай
[всичко: 0 средно: 0]

Post Author: E-Shop-BG