Зидарски инструменти при ремонт и строителство

Зидарски инструменти за домашно и професионално ползване

Основните зидарски инструменти не са се променили в продължение на векове. При класическата тухлена зидария днес може да са ви достатъчни мистрия, кофа, канчок, чук и отвес. Би било жалко да се избегне използването на съвременни средства и инструменти. Те ще улеснят работата ви и ще помогнат за подобряване на резултатите от нея, както и ще увеличат производителността ви.

Какво всъщност е зидането

Зидането е изграждане на стени, огради, облицовки с помощта на камъни, тухли или плочи, които се свързват помежду си чрез строителен зидарски разтвор. Като свързваща строителна смес преди се използвал хоросан – смес от гасена вар, пясък и вода. Днес на пазара се предлага голямо разнообразие от строителни зидарски смеси в зависимост от основния елемент – камък, тухла, газобетон и т.н. За зидане на тухленни и каменни стени се използват зидарски инструменти.

У нас зидариите се правят предимно от тухли и естествени камъни. Каменната зидария се прилага за направа на основи и стени. Използва се там, където има в изобилие местен камък или когато се търси определен архитектурен ефект. Камъкът за зидария трябва да има естествени легла и лице (основно изискване), да бъде здрав, устойчив на атмосферни влияния, без пукнатини и да попива по възможност по-малко вода. Дължината на отделния камък трябва да бъде най-малко равна на височината му. Най-често употребяваните у нас естествени камъни са сиенит, гранит, варовик и др. Според вида и обработката на камъка каменната зидария може да бъде от объл (речен), ломен, цепен, грубо и напълно обработен камък.

Видове тухли използвани за зидария

 • обикновени плътни
 • решетъчни
 • кухи
 • керамични блокове за зидария

Обикновената глинена тухла представлява паралелепипед със стандартни размери: дължина 25 см, широчина 12 см и височина 6,5 см. Освен обикновени в практиката се използват още решетъчни, кухи и едроразмерни с надлъжни кухини (т. нар. четворки) тухли. Употребяват сей варопясъчни (силикатни) тухли, които се получават чрез пресоване на смес от гасена нар и каврцов пясък и втвърдяване под налягане в среда от въглероден двуокис. За специални случаи се използват клинкерни и огнеупорни тухли.

Важно условие за постигане на висока производителност е използването на подходящи зидарски инструменти. Най-често се употребяват зидарски чук, канче за загребване и мистрия за разстилане, подравняване и евентуално изтребване на разтвора .Освен това всеки зидар трябва да има метър, либела (водна терзия или нивелир), отвес, канап, кофа, корито за разтвор, лопата, стоманен ъгъл, а за направа на връзки със стара зидария – секач и шило. За работа на височина, по-голяма от човешки ръст, се прави скеле. Днес най-много се използват инвентарни метални скелета и мобилни скелета.

Какви зидарски инструменти ще са ни необходими ако зе захванем със зидането. Ще ремонтираме оградата си, или пък ще строим преградна стена или въобще строим нова къща или вила. Трябва да подготвим основните зидарски инструменти и материали.

Преглед на освините зидарски инструменти, които ще са ни необходими

За зидане се използват следните зидарски инструменти: зидарски чук,  канче за разтвор, мистрия, корито

 

Зидарски канчок или черпак – използва се за загребване и пренасяне на разбъркана смес а и за загребване на вода.

Мистрия – Можете да я използвате, за загребване, нанасяне на хоросана върху тухлите а също и за мятане на мазилка върху тухлената стена. Мистрията е един от основните зидарски инструменти, който се използва най-често и за това трябва тя да е удобна и качествена.

Маламашка – Маламашката служи за изравняване, заглаждане и оформяне на строителни разтвори , нанесени на големи площи.

Пердашка – Това е разновидност на маламашката и служи за окончателно заглаждане и оформяне на мазилката.

Строителна кофа – Кофата е предназначена за смесване и прехвърляне на малки количества строителен разтвор. Използва се също и за пренасяне на сух строителен разтвор или вода.

Зидарски чук – Той се използва за грубо оформяне и обработване на строителни камъни и тухли.

Зидарско чукче – То се използва за забиване на пирони, отчупване на тухли или камъни и леко зачукване на тухли в хоросана.

За направа на каменна зидария допълнителни инструменти

За обработка на камъка се използват следните каменоделски инструменти:

 • Шило – за грубо оформяне и дялане на камъка.
 • Длето (шкарпела) – за обработка на ръбовете и плоскостите.
 • Чук с две остриета.
 • Чук „бучарда“ със зъби от твърда стомана за назъбване на лицевата повърхност на камъка
 • Стоманен чук за натрошаване на камъка. Използуват се чукове с различна големина и форма- едноръбест чук. двоен дарак (двойна зъбчатка), тесач, боен чук (кувалда) и др.
 • Мастар – права рендосана дъска или летва за проверка, доколко е равна повърхността.
 • Ъгъл – за проверка на правите ъгли.

Други зидарски инструменти

Ръчен електрически миксер – служи за лесно смесване и разбързване на малки количества сухи строителни смеси хоросан. Позволява използването на различни видове накрайници – бъркалки.

Зидарски инструменти за измерванеДжобна измервателна ролетка – служи за бързи измерване на разстояния.

Зидарски инструменти - нивелир STABILAИзмервателен нивелир с либела – служи за определяне и контрол на хоризонталните и вертикалните равнини. Това е универсален инструмент, с широк спектър от приложения

Строителна стойка (“магаре”) – Чифт или три магарета, върху които са положени дървени талпи служат като платформа, която позволява безопасна и комфортна работна при нормална височина на тавана.

Съд за хоросан – Използвани за подготовка на големи количества от хоросан също така дръжките позволяват неговото преместване.

Зидарски инструменти - Шпакла фугираща Шпакла фугираща – Шпакла, която е основен инструмент за оформяне на лицевите фуги между тухлите.

Зидарско длето – Използва се за сечене, къртене и оформяне на ниши, канали и отвори в тухлената зидария.

Лазерен нивелир, преглед, областите на приложение и основни характеристикиЕлектрически миксер – Не може да минете без него при подготовката на големи количества от хоросан, използва се при бетониране и мазачески работи

Отвес – Инструмент за определяне на вертикалната линия и измерване на разстоянието по вертикалата при оформяне на ъглите на тухлени стени и монтаж на колони, рамки и каси.

Лазерен нивелир – универсален измервателен инструмент за измерване и означаване на хоризонтални и вертикални линии с помощта на лазерен лъч.

Воден нивелир с маркуч – служи за измерване на хоризонтали и за пренасяне на нива на места с отдалечено разстояние едно от друго. За големи разстояния е по точен от стандартния нивелир с либела.

<

p style=“text-align: justify;“>В онлайн магазина www.e-shop-bg.eu ще намерите качествени хоби и професионални зидарски инструменти.

Knipex - 1000 модела на складРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG