Енергийно независима къща – визия за бъдещето?

Енергийно независима къща – какво е това?

Енергийно независимите къщи все още са в начален стадий в България. В чужбина те все повече изразяват настоящата тенденция на енергийна независимост от държавата. В същото време те са практически пример за посоката, в която икономичните жилища вероятно ще вървят. Освен това днес някои технологии за тяхното изграждане могат да бъдат намерени в така наречените пасивни къщи. Сложната на пръв поглед енергийно независима къща може да бъде изградена и на етапи. Важно е целта да бъде поставена още във фазата на проектирането.Енергийно независима къща - визия за бъдещето?

Къща, която може да покрие цялата енергия, необходима за нейната експлоатация от собствени ресурси, обикновено се счита за енергийно независима къща. Следователно няма да намерите никакви сметки за енергия в пощенската кутия на такава енергийно независима къща. Например къща с пълна независимост или нулева консумация от външни източници, обикновено дори не е свързана с комунални услуги. Подобно решение обаче не винаги трябва да бъде израз на усилията на собствениците му за максимални икономии на средстваили по – чиста околна среда. Има и много по -прозаични причини за това. Например, ако имотът ви е извън обсега на инженерни съоръжения и комуникации и съответните експлоатационни дружества към общината отказват да ви свържат. В този случай нямате друг избор освен да построите енергийно независима къща.

Първоначалната идея е от разработването на космически технологии…

аерогелВ допълнение към конвенционалните изолационни материали, все повече се използват техните естествени алтернативи на базата на целулоза, дървесни влакна, коноп или овча вълна. Развитието също напредва в така наречените високотехнологични материали като вакуумна изолация или аерогели, които първоначално са били използвани в космическите технологии.

Технологични иновации могат да бъдат намерени и в областта на  производство топла вода и отоплението на помещенията. Очевидно. микрокогенерация или съвместно производство на топлинна и електрическа енергия има голямо бъдеще. Налични са първите модели горивни клетки. Те използват водород като енергиен носител.

Нови технологии за енергийно независима къща

LED технологията се използва като стандарт за осветление.Най -големите разлики в сравнение с конвенционалното строителство са в осветлението и уредите, които са изключително икономични и често използват постоянен ток. Разбира се, има възможност за свързване към топла вода за уреди като пералня или миялна машина, което води до значителни икономии. LED технологията се използва като стандарт за осветление. Отделна глава е управлението на водите, което използва максимално дъждовната вода, а други отпадъци се компостират.

фотоволтаичните панели на покриваТова, което прави къщата енергийно независима, са системите за получаване на електричество или топлина от възобновяеми източници. Основният източник на енергия в този случай е слънцето или вятърната енергия, което се изплаща особено през зимата или при недостатъчно слънцегреене. Това е една от причините, поради които слънчевите колектори и фотоволтаичните панели обикновено могат да бъдат намерени на покрива на една енергийно независима къща.

Акумулиращ буферен съд ще бъде достатъчен

Акумулиращ буферен съд Тъй като това са ресурси, зависими от времето, количеството произведена енергия варира много в зависимост от атмосферните условия. За да бъде на разположение през целия период на потребление, добре проектираното акумулиране е изключително важно. Акумулаторен буферен резервоар е достатъчен за топлина. Но са необходими голямо количество акумулатори за съхраняване на  електрическа енергия. Към този момент те все още са скъпи и имат ограничен експлоатационен живот.

акумулатори за съхраняване на електрическа енергияМасовото производство на подходящи акумулатори би означавало истински пробив в строителството на енергийно ефективни къщи и най-накрая бихме могли да видим някои от тях и у нас. Дотогава обаче не бива да се отказваме от опитите да живеем енергийно ефективно. Добре е да се съсредоточим поне върху изграждането на пасивни къщи или отделни системи на енергийно независима къща.

Въпреки че енергийно независимата къща все още е визия за бъдещето, а не общ стандарт, някои от нейните технологии вече се използват и днес. Например при изграждането на пасивни къщи. Много по -лесно е да пестите енергия, отколкото да я произвеждате. Например около 15 kWh/m2 годишно трябва да са достатъчни за отопление на енергино независимата къща. Основата за това  е цялостна качествена топлоизолация без така наречените  термомостове, големи остъклени площи с южно изложение или контролирана вентилационна система с рекуперация на топлина. Това ще осигури постоянен приток на чист въздух, освен това без нежеланите топлинни загуби, които неизбежно съпътстват стандартната вентилация.

Какви са основните компоненти, системи и съоръжения в една енергийно независима къща

 1. Разположение и ориентация – главно южно изложениеЕнергийно независима къща
 2. Архитектурното решение – колкото отношението на външните площи към застроения обем е по малък, толкова по-малко е отдаването на енергията. Идеална би била сферична къща.
 3. Топлоизолация – достатъчна дебелина на стените и качествена изолация. В някои случаи комбиниция между външна и вътрешна топлоизолация
 4. Рекуперационна вентилационна система
 5. Термопомпа като източник на енергия
 6. Алтернативни източници на енергия – котел на пелети в комбинация със соларни панели
 7. Фотоволтайчна електроцентрала – островен тип или комбинирана
 8. Вятърна електроцентрала – при наличието на постоянен вятър осигурява енергия и през нощта
 9. Сондаж за собствени нужди като източник на вода
 10. Събиране на дъждовни води за напояване и технически нужди
 11. LED осветление в цялта енергийно независима къща и консуматорите около нея
 12. Независимо пречиствателно съоръжение за отпадни води
 13. Компостиране на биологични отпадъци и производство на биогаз – микро биогаз инсталация
 14. Ландшафтни решения, озеленяване, засаждане на дървета за намаляване на влиянието на ветровете върху вашата енергийно независима къща. 

Ако сте привърженик на тази тенденция, може да направите и сам много подобрения на вашата къща или вила, така че да я доближите до споменатата енергийно независима къща. За целта ще са ви необходими изобретателност, сръчност и разнообразни инструменти. Инструменти за градината, за строителство за инсталационни работи може да намерите в онлайн магазина за инструменти e-shop-bg.eu.

Knipex - 1000 модела на складWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG