Диамантен диск според машините и материалите

Как да изберем диамантен диск за рязане в зависимост от машината и материала

Използването на диамантен диск за рязане  позволява ефективно да бъдат обработвани камък, бетон, керамика, мрамор, асфалт и други твърди материали. При някои дейности диамантените дискове притежават редица предимства пред своите абразивни аналози. Използването им позволява да получим равномерна скорост на рязането и шлайфането, еднаква форма на краищата и точен срез без отчупвания. При изпълнението на големи обеми работа диамантените дискове се отличават с висока производителност. На пазара ще намерите диамантени дискове от различни производители, ние ще разгледаме серията диамантени дискове на BOSCH, като една от най-широките и в същото време най-профилираните.

Диамантените дискове на BOSCH служат за изпълнение на пълния обхват задачи, който може да срещнете в строителството.

Всеки диамантен диск е конструиран за определен тип машина. Може да ги разделим на следните групи:

 • Диамантени дискове за рязане за ъглошлайфи
 • Диамантени дискове за рязане за машини за рязане на плочки
 • Диамантени дискове за рязане за керамика за машини за рязане на плочки
 • Диамантени дискове за рязане за стационарни и бензинови циркуляри
 • Диамантени дискове за рязане за машини за прорязване на фуги
 • Диамантени чашковидни дискове за машини за шлайфане на бетон

Производство на диамантени дискове

При производството на диамантените дискове се използват частици от изкуствени диаманти, които заедно със свързващи вещества са пресовани в определена форма. Диамантените дискове се продават под различни марки, в зависимост от големината на частиците, параметрите на свързващите вещества, а също от концентрацията и качествата на получените по изкуствен начин диаманти, използвани при производството на дисковете.

След като сегментите са създадени, се прикрепват към металния диск. Това става с помощта на лазерно заваряване.

Когато са предназначени за технологията на мокрото рязане свързването на сегментите става чрез запояване със сребърен припой. Среброто се топи при температура приблизително 700 градуса.

В резултат на проведените операции се създава диамантен диск с високо качество, но с ограничени режещите характеристики.

За да реже добре диамантният диск, сегментите му задължително се заточват посредством керамично точило дотогава, докато се появят късчета диамант. Такъв диамантен диск може да бъде използван по предназначение. Производителят на тези консумативи отбелязва върху корпуса стрелка, по която се определя правилното направление на въртенето. То трябва задължително да бъде взето предвид, когато диска се закрепва шпиндела на ъглошлайфа.

Как да изберем правилно режещ диамантен диск

За да изберете правилно необходимия диамантен диск трябва да вземете предвид типа на обработваната повърхност и особеностите на машината за рязане. При голяма дълбочина на рязане трябва да подберете диск с по-голям диаметър. Освен това е добре да се убедите, че той е предвиден за използване във вашия електроинструмент.

При избора на диамантен диск е разумно да вземете предвид диаметъра на вътрешния закрепващ отвор, който би отговарял на дадения размер оборудване, като не се допуска дори и най-малка хлабина.

Видът на материала, който планирате да обработвате определя формата на зъбите на диска. Този параметър ще влияе на честотата на въртящата се повърхност и нейната периферна скорост. За работа с някои видове меки повърхности можете да използвате диамантени дискове без каквито и да било зъби, като така възможността за каквито и да било увреждания ще бъде сведена до минимум.

Преди закупуването на диамантен диск се постарайте да съберете известна информация. като типа рязане, техническите показатели и възможностите на машината за рязане.

Когато режещият диамантен диск е вече купен, е важно той да бъде правилно закрепен върху шпиндела на инструмента. Осигурете пълно съответствие на посоката на въртене на инструмента с посоката на въртене на диска, означена със стрелка от производителя.

Други важни фактори при избора на диамантен диск за рязане

В някои случай няма да намерите изображението на стрелката и тогава трябва да откриете в документацията нужните сведения. Скоростта на въртене на диска трябва да отговаря на параметъра скорост на въртене на вала на ъглошлайфа. Важно е да не забравяте, че при различните марки диамантени дискове допустимите показатели за скоростта на въртене могат да се различават. За тази характеристика може да получите информация от документацията.

При неправилен монтаж и некоректно използване на диамантения диск се намалява ефективността на обработка на материала, а зъбите могат да се повредят. Специалистите препоръчват преди закупуването на консуматива да узнаете колкото е възможно повече за инструмента, на който той ще бъде използван.

При избора е важно да определите основния материал, който ще обработвате. Според вида на материала диамантените дискове се разделят условно на:

 • Диамантени дискове за бетон
 • Диамантени дискове за керамика
 • Диамантени дискове за камък
 • Диамантени дискове за тухла
 • Диамантени дискове за мрамор
 • Диамантени дискове за асфалт
 • Диамантени дискове универсални

Според типа на машината с която ще използвате диамантения диск избирате и неговия диаметър, който за различните машини може да бъде: 110 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm, 230 mm, 250 mm, 300 mm, 320 mm, 350 mm, 400mm и 450 mm.

Подробна информация за диамантените дискове ще намерите в онлайн магазина за инструменти е-shop-bg.eu, в категорията: Дискове за рязане и шлайфане

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFTWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG