Гаечни ключове – видове и стандарти

Гаечни ключове – класификация, предназначение, и особености на основните видове

Гаечният ключ е ръчен инструмент за затягане или разхлабване на болтове, гайки и винтове с различни профили на главите. Гаечният ключ се изработват най-често от инструментална стомана. Състоят се от глава и рамо. Размерът на гаечия ключ се обозначава с големината на отвора на главата. на гаечния ключ. Гаечни ключове GedoreГаечният ключ е често използван инструмент. За такова просто действие, като завинтване на гайки или болтове, се предлагат множество варианти на различни по вид гаечни ключове и това е без да взимаме предвид тясно специализираните гаечни ключове. Дори само простото изброяване на видовете гаечни ключове ще отнеме много време. Защо има толкова много разновидности гаечни ключове? Кои са основните стандарти определящи видовете, размерите, изискванията за гаечните ключове? Как се класифицират и какви са предимствата и недостатъците на отелните видове гаечни ключове?

На всички тези въпроси ще се опитаме да отговорим накратко по-долу.

 

Класификация на основните видове гаечни ключове

Според вида на гаечната глава се разделят:

  • Отворени гаечни ключове (челюстни гаечни ключове)
  • Гаечни ключове звезда (затворени, обхващащи гаечни ключове с шестостенна или дванадесетостеннен профил)
  • Комбинирани звездогаечни ключове
  • Раздвижни (регулируеми гаечни ключове с променлив отвор – големина)

Според броя на главите гаечните ключове се разделят на:

  • Едностранни
  • Двустранни

Според разположението на главата спрямо рамнината на рамото гаечните ключове се делят на:

  • Плоски гаечни ключове
  • Гаечни ключове тип лула

Отворени гаечни ключове

Когато говорим за гаечни ключове, обикновено си представяме именно отворените ключове. Отворен едностранен гаечен ключ DIN 894При отворения ключ гайката се фиксира между успоредните повърхности, наподобяващи челюсти, откъдето идва названието – челюстен гаечен ключ.

 

Надлъжната ос на главата и надлъжната ос на рамото (дръжката) са разположени под ъгъл, който обикновено е равен на 15° (има ключове с друг ъгъл).

Гаечен ключ с ъгъл 15Гаечни ключове - работни положения

 

Това е направено с цел облекчаване на работите в ограничено пространство.

Ъгълът между осите на главите и рамото може да бъде и различен, например 75°, като при това в един ключ ъглите се комбинират.

Често отвореният гаечен ключ е с две глави (двустранен ключ), по една на двата края на рамото, за гайки с различни размери. Това намалява два пъти количеството на ключовете в комплекта.

 Недостатъци на отворените гаечни ключове

Отворените ключове се използват широко благодарение на относителната си универсалност и простота, въпреки някои техни сериозни недостатъци.гаечни ключове гедоре Основният недостатък на челюстния ключ е, че има само две малки зони на контакт, намиращи се близо до ъглите на гайката. Усилието в тези две зони се стреми да деформира ъглите – ако размерът на отвора е малко по-голям от размера на гайката, то ключът ще притиска непосредствено двата ъгъла и при значително усилие ще ги поверди. Същото ще се случи, когатo ключът е с правилния размер, но усилието е по-голямо. С намаляване на дебелината на челюстите, вероятността за увреждане на ъглите на гайката се увеличава.

 

 

 

 

Ударни гаечни ключове

Ударен гаечен ключПри ударния ключ, използван за развиване на неподдаващи се (клеясали или ръждясали) гайки или болтове, на втория край е направено специално удебелен, поемащ ударите участък.

 

Гаечни ключове звезда

Звездогаечен ключГаечният ключ звезда, наричан още обхващащ или затворен, е по-съвършен вид ключ, отколкото отворения. Конструкцията му е лишена от главния недостатък на отворените ключове, които имат само две малки зони на контакт с гайката. Главата на ключа здезда обхваща цялата гайка и при работа натоварването се разпределя на всичките шест повърхности на гайката или болта, т.е. вместо две зони на контакт, имаме шест, при това зоните на контакт са далече от ъглите и о това почти намалява вероятността последните да бъдат увредени. Главата на ключа звезда е с по-малък външен размер в сравнение с отворения за една и съща гайка и като цяло, с ключа тип звезда се работи по-удобно.

Напрежения при гаечни ключовеРазпределение на натоварването върху всички повърхнини

Както и отворените гаечни ключове, така и ключовете звезда се произвеждат с две различни размери глави.

Най-често профилът на главата на ключ звезда е с 12 повърхнини.

Също така се използва и ключ звезда с 6 повърхнини (профил TORX).

С дванадессетстенния ключ се работи по-удобно и при работа е достатъчно да го завъртим на 30°, а ключа с профил TORX изисква въртене на 60°, затова последният може да не се справи със завиване или отвиване в стеснени пространства. Затова пък ключът с профил TORX, благодарение на по-големите си повърхности, има по-голяма контактна площ и тя е далеч от ъглите на гайката. В резултат на това върху този ключ можем да упражним по-голямо усилие, без да се опасяваме, че ще деформираме ъглите на гайката.

Разновидности на гаечни ключове звезда

Гаечни ключове тип лула

Главата може да лежи в една равнина с рамото (плосък ключ), може да бъде наклонен под ъгъл, като обикновено ъгълът на наклона е 15° (ключ с изтеглена глава) или да има коляно (Гаечен ключ лула).

Ключовете лула са подходящи за завиване и отвиване на гайки и болтове, при които в равнината на главата на крепежа има препятсвие – други гайки, изпъкнали детайли и др. Най-често се използват в авто-работилниците, при монтаж на фланцови съединения, в автомобилостроенето и машиностроенето.

Тресчоткови гаечни ключове

Звездов ключ с тресчоткаВ главата на тези гаечни ключове е монтиран зъбно-тресчотков механизъм, който позволява свободното движение на въртене в едната посока, а в другата посока блокира напълно движението. Тресчотковите механизми се изработват с 36, 48 или 72 зъба, което им позволява да работят в диапазон от съответно 10°, 7,5° или 5°.

При гаечните ключове с тресчотка главата е тип звезда с шестостеннен или дванадесетостенен профил. Съществуват и отворени тресчоткови гаечни ключове. Ограничаването на двишението на главата става с просто завъртане на ключа на 180° около надлъжната му ос.

Тресчоткови гаечни ключове с шарнир

Тресчоткови гаечни ключове с шарнирГлавата на шарнирните тресчоткови гаечни ключове е закрепена към рамото с помощта на шарнирна връзка (вилка и ос). Глвата може да се накланя спрямо дръжката на произволен ъгъл.

Прорязани гаечни ключове звезда

Прорязани гаечни ключове звездаЗа случаите, при които не е възможно гаечният ключ звезда да бъде поставен отгоре, има вариант с отворен пръстен. Такива случаи възникват често при обслужването на хидравлични и пневматични инсталации.

Комбинирани звездогаечни ключове

гаечни ключове - комбинираниСъчетаването върху една дръжка на отворен ключ на единия край и на ключ звезда със същия размер на другия край, преодолява недостатъците на всеки един от двата ключа поотделно. Комбинираните гаечни ключове са най-търсени и разпространени. Разбира се, производителите не се ограничават с комбинацията “отворен ключ с ключ звезда”, а съчетават и други видове, например отворен ключ с ключ-лула или отворен ключ с тресчотков ключ звезда и др.

Действащи стандарти:

БДС 1237:1973 Гаечни ключове. Отвори на ключа и размери за ключа

БДС 3164:1973 Пространства за работа с гаечни ключове. Размери

БДС EN 3709:2006 Авиационна и космическа техника. Гаечни ключове тип „звезда“ и сменяеми глави с дванадесетостенен отвор. Технически изисквания

БДС EN 3710:2009 Авиационна и космическа техника. Сменяеми глави с дванадесетостенен отвор за гаечни ключове. Технически изисквания

БДС EN 3711:2009 Авиационна и космическа техника. Двустранни гаечни ключове с глави с дванадесетостенен отвор. Прави, тип лула

БДС EN 3819:2009 Авиационна и космическа техника. Пространства за работа с гаечни ключове и сменяеми глави за гаечни ключове

БДС EN 4108:2010 Авиационна и космическа техника. Гаечни ключове тип „звезда“, отворени, с вътрешен квадрат

БДС EN 4109:2010 Авиационна и космическа техника. Гаечни ключове за кръгли гайки

БДС EN 4110:2010 Авиационна и космическа техника. Двустранни гаечни ключове тип „звезда“, отворени

БДС EN 4111:2006 Авиационна и космическа техника. Гаечни ключове тип „звезда“ със сменяеми глави за резбови тръбни съединения. Технически изисквания

БДС EN 4302:2010 Авиационна и космическа техника. Сменяеми кръгли глави за гаечни ключове, отворени, назъбени

БДС EN 60745-2-2:2010 Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове (IEC 60745-2-2:2003, с промени + A1:2008)

БДС EN 60745-2-2:2010 Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове (IEC 60745-2-2:2003, с промени + A1:2008)

Основни DIN стандарти

Изображение

Скица DIN Norm

DIN стандарт

 Eдностранен отворен гаечен ключ, DIN 894  
гаечни ключове - едностранен отворен гаечен ключ, DIN 894 размери
DIN 894 Einmaulschlüssel für untergeordnete Anwendungen – Maße und Prüfdrehmomente Eдностранен отворен гаечен ключ, DIN 894
 Двустранен отворен гаечен ключ, DIN 895  
гаечни ключове - двустранен отворен гаечен ключ, DIN 895 размери
 
DIN 895 Doppelmaulschlüssel für untergeordnete Anwendungen – Maße und Prüfdrehmomente Двустранен отворен гаечен ключ, DIN 895
 Двустранен отворен гаечен ключ, DIN 3110  
 
DIN 3110 Doppelmaulschlüssel – Prüfdrehmomente nach Reihe C Двустранен отворен гаечен ключ, DIN 3110
 Едностранен гаечен ключ звезда, DIN 3111  
 
DIN 3111 Einringschlüssel – Prüfdrehmomente nach Reihe A Едностранен гаечен ключ звезда, DIN 3111
 гаечни ключове - Двустранен гаечен ключ звезда DIN 837  
гаечни ключове - двустранен гаечен ключ звезда DIN 837 размери
DIN 837 Doppelringschlüssel für untergeordnete Anwendungen – Maße und Prüfdrehmomente Двустранен гаечен ключ звезда DIN 837
 Двустранен гаечен звездообразен ключ лула DIN 838  
Двустранен гаечен звездообразен ключ лула DIN 838 размери
DIN 838 Tief gekröpfte Doppelringschlüssel – Prüfdrehmomente nach Reihe A Двустранен гаечен звездообразен ключ лула DIN 838
 Звездогачен ключ с еднаква големина DIN 3113  
Звездогачен ключ с еднаква големина DIN 3113 размери
DIN 3113 Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten – Prüfdrehmomente nach Reihe A und C FORM A Звездогачен ключ с еднаква големина DIN 3113
 Звездогаечен ключ извит DIN 3113 Звездогаечен ключ извит DIN 3113 размери
 
DIN 3113 Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten – Prüfdrehmomente nach Reihe A und C FORM B Звездогаечен ключ извит DIN 3113
 Двустранен гаечен ключ звезда с прорез DIN 3118  
Двустранен гаечен ключ звезда с прорез DIN 3118 размери
DIN 3118 Offene Doppelringschlüssel – Prüfdrehmomente nach Reihe C Двустранен гаечен ключ звезда с прорез DIN 3118
 Ударен отворен гаечен ключ, DIN 133   DIN 133 Schraubwerkzeuge – Schlag-Maulschlüssel – Maße und Ausführung Ударен отворен гаечен ключ, DIN 133
 Ударен гаечен ключ звезда, DIN 7444 Ударен гаечен ключ звезда, DIN 7444 размери DIN 7444 Schraubwerkzeuge – Schlag-Ringschlüssel – Maße und Ausführung Ударен гаечен ключ звезда, DIN 7444
 гаечни ключове за кръгли гайки, DIN 1810 - A   DIN 1810 Hakenschlüssel Form A Ключ за кръгли гайки, DIN 1810 – A
 гаечни ключове за кръгли гайки, DIN 1810 - B   DIN 1810 Hakenschlüssel Form B Ключ за кръгли гайки, DIN 1810 – B

За да оборудвате вашата работилница или гараж е добре да започнете от стандартните комплекти ключове гаечни. След това може да изберете и различни видове и големини, които не се съдържат в базовите комплекти.

Източници:

https://de.gedore.com/de

https://www.stahlwille.de

Полезна информация относно избора на точния размер гаечен ключ в зависимост от големината на резбата ще намерите в нашата статия.

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG