ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Измервателни инструменти за презицни резултати

Всички измервателни инструменти служат за определяне на физични, химични, геометрични стойности на различни предмети, материали, процеси или среди. Тези стойности се изразяват в числени величини в определени измервателни единици. При измервателните инструменти става въпрос за различни, уреди, средства и помагала, които се използват за измерване.

Измервателни инструменти описание

В модерното общество измерването има все по важна роля и то в ежедневието, в търговията в производството в техниката и най-вече в науката. На разнообразието на тези нужди отговаря и многообразието от измервателни инструменти. Границата между измервателен инструмент и измервателен уред не ясно определена, днес повечето измервателни средства използват електрическа енергия. Към основните измервателни инструменти принадлежат и различни индикатори и тестери, които не показват определена стойност на измерваната величина. Това са например, отвес, нивелир с либела, фазомер и лакмусна хартия. От друга страна към споменатите измервателни инструменти принадлежат и тези които служат за изобразяване – микроскоп, осцилоскоп, спектрометър.

Основни характеристики на измервателните инструменти

Обхват на измерването – дава достъпният обхват на стойностите на измерваните величини. При излизане извън границите на допустимия обхват има опасност от повреда на измервателния инструмент. (Например при измерване на електрически величини или налягане.)

Чувствителност на измервателния инструмент – определя най-малкото изменение на физичната величина, което може да бъде регистрирано.

Точност на измервателния инструмент – определя гарантираната максимална статистическа грешка или най-голямата възможна разлика между измерената стойност и действителната стойност на величината. Представя се като абсолютна стойност или като процент от измервания диапазон. Според класа на точност почти всички измервателни инструменти могат да се разделят на производствени, контролни, лабораторни или нормативни.

Разновидности измервателни инструменти

Всички измервателни инструменти могат да се категоризират според измерваните величини(дължина, маса, време и др.) или според методите на измерване (преки и косвени) или също и според областите на приложение(строителство, машиностроене, метрология, медицина и др.).И тъй като никоя от тази класификация не еднозначна може да се разгледат две основни направления на класификациите за измервателни инструменти: според измерваните величини и според специфичните области на приложение – например, лекарски или метрологични или промишлени.

Подвижните измервателни инструменти служат за определяне на измерени стойности (дължини или ъгли) с помощта на подвижно индикаторно устройство (скала или брояч) Към най-известните принадлежат шублери, микрометър и ъгломер.

Неподвижните измервателни инструменти нямат подвижни части. Метъра, измервателната ролетка или измервателната линия имат твърди измервателни скали. Шаблоните и калибрите са също твърди измервателни инструменти и служат за определяне на определен размер или форма чрез метода на сравнение. Имат определен размер или форма, отговарящ на контролирания детайл и не дават чеслена стойност, но дават информация дали размерите или формите на детайла не прехвърлят определени граници.

Електромеханичните измервателни инструменти са устройства за измерване на различни физични величини с използването на топлинни, динамични или магнетични въздействия на електрическия ток.

Измервателни инструменти от e-shop-bg.eu

Категорията ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ съдържа инструменти за измерване на линейни размери, ъгли, наклони и други. Ще намерите широк асортимент от измервателни средства като ролетки, нивелири, лазерни измервателни инструменти, оптични нивелири, детектори, теодолити, тотални станции и широк асортимент принадлежности. Измервателните инструменти са на водещи световни фирми като STABILA и BOSCH.

Ще намерите измервателни инструменти подходящи за строители, монтажници, инсталатори, електротехници и домашни майстори. 

Подробно
-20%

429,00 лв. 342,00 лв. Цена без ДДС: 285,00 лв.

-16%

2079,00 лв. 1743,00 лв. Цена без ДДС: 1452,50 лв.

Бестселър

61,92 лв. Цена без ДДС: 51,60 лв.

-21%
Бестселър

399,00 лв. 315,60 лв. Цена без ДДС: 263,00 лв.

-24%

1519,00 лв. 1152,00 лв. Цена без ДДС: 960,00 лв.

-25%

639,00 лв. 479,00 лв. Цена без ДДС: 399,17 лв.

-24%

869,00 лв. 660,00 лв. Цена без ДДС: 550,00 лв.

-23%